Sitemap | by Design Valley

Disclaimer


Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de eigenaar van SRT (Specialist in RVS Maatwerk en ALU Maatwerk, Ede, Gelderland) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Algemeen
De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die zijn gekoppeld aan het internetadres www.rvs-gelderland.nl (van SRT Specialist in RVS Maatwerk en ALU Maatwerk, Ede, Gelderland). Mocht u problemen ondervinden op onze websites (van SRT Specialist in RVS Maatwerk en ALU Maatwerk, Ede, Gelderland), laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Op het gebruik van de website van www.rvs-gelderland.nl (van SRT Specialist in RVS Maatwerk en ALU Maatwerk, Ede, Gelderland) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van SRT Specialist in RVS Maatwerk en ALU Maatwerk Ede stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Elektronische communicatie
U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de websites en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt. SRT Specialist in RVS, garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Informatie; hyperlinks
Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de websites aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. SRT Specialist in RVS Ede, betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent echter niet, dat SRT Specialist in RVS, ede, kan garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. In de gevallen, dat op de websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

Aansprakelijkheid
SRT Specialist in RVS, de aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de websites bieden of gebruik van de websites zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de www.rvs-gelderland.n. geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de websites (tijdelijk) niet bereikbaar zijn.

Wijzigingen
Wij zullen de informatie op de websites periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom
Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursechtelijk beschermde werken op www.rvs-gelderland.nl. behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van SRT Specialist in RVS. SRT Specialist in RVS, Ede, zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van SRT Specialist in RVS, Ede, slecht verdraagt met de naam en reputatie van SRT Specialist in RVS, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy
SRT Specialist in RVS, Ede, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan SRT Specialist in RVS, Ede, verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan SRT Specialist in RVS, Ede, worden verstrekt via de website van SRT Specialist in RVS, of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Toepasselijk recht
Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot SRT, Specialist in RVS, Ede, Gelderland.SRT (Specialist in RVS Maatwerk en ALU Maatwerk) ontwerpt, produceert en verkoopt hoogwaardige Roestvast Stalen producten en ontwikkelt winkel- en interieurbouwconcepten. Kwaliteit, maatwerk en vakmanschap staan bij ons hoog in het vaandel. We realiseren zowel klantspecifieke als modulair opgebouwde producten. De producten van SRT SRT (Specialist in RVS Maatwerk en ALU Maatwerk) blinken uit in praktische werkbaarheid en worden uit hoogwaardige materialen vervaardigt. Wij leveren diensten, producten en speciaal maatwerk in RVS - ALU (in RVS roestvaststaal en ALU aluminium) voor o.a.:Trappen en Balustrades, Trappen, Trapreling, Designtrap, Balustrades, Balustrade binnen, Balustrade buiten. Wij leveren diensten, producten en speciaal maatwerk in RVS - ALU (in RVS roestvaststaal
en ALU aluminium) voor Hekwerken en Leuningen, Trapleuningen, Balkonhekken, Sierhekwerken, Spijlenpoorten. Wij leveren diensten, producten en speciaal maatwerk in RVS - ALU (in RVS roestvaststaal en ALU aluminium) voor Luchtgordijnen, Gebogen Luchtgordijnen, Rechte Luchtgordijnen, Luchtgordijnen Horizontale plaatsing, Luchtgordijnen Verticale plaatsing. Wij leveren diensten, producten en speciaal maatwerk in RVS - ALU (in RVS roestvaststaal en ALU aluminium) in de Interieurbouw, aanrechtbladen, spoelbakken, toonbanken, kozijnen, plinten, Plafonds, keukens, Toegangspoorten, Doorloopsluizen, Toegangshekjes. Wij leveren diensten, producten en speciaal maatwerk (in RVS roestvaststaal en ALU aluminium)
in de volgende branches en vakgebieden:Banken en financiële instellingen, Luchthavens, Brandpreventie, Onderwijsinstellingen, Food Industrie, Ontspanning, recreatie, vermaak en amusement, Havens, Openbaar vervoer, Horeca, Restaurants, Cafe’s en Lunchrooms, Overheidsgebouwen, Hotels, Supermarkten en winkelcentra, Industriële sector, Toegangscontroleleveranciers, Installatiebedrijven, Tuincentra en groenvoorziening, Interieurbouw, winkelinrichting, Uitvaart en uitvaartverzorging, Jachtbouw, Visindustrie en visverwerkingsindustrie, Juweliersbranche, Ziekenhuizen en Zorginstellingen, Kantoorgebouwen

> Disclaimer